fabrika.digital s.r.o. Odoo verzia 14.0

Informácia o fabrika.digital s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Odoo 14 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
Custom Fields: Core
The technical core to add new fields for Odoo documents without any special knowledge
Odoo Documentation Builder
The tool to create website documentation based on your knowledge base
KnowSystem: Knowledge Base System
The tool to build deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS
KnowSystem: Custom Fields
The extension to KnowSystem to create custom fields
KnowSystem: Multi Languages
The extension to KnowSystem to translate articles
KnowSystem: Website and Portal
The extension to KnowSystem to publish articles to portal and public users
KnowSystem: Custom Fields for Website and Portal
The extension to KnowSystem to show custom fields for articles' website and portal pages
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
Product Management Interface
The tool to search, select and mass update product templates
Product Management Interface: Accounting
The extension for the tool Product Management Interface to add accounting mass actions
Product Management Interface: Purchases
The extension for the tool Product Management Interface to add purchasing mass actions
Product Management Interface: Warehouse
The extension for the tool Product Management Interface to add WMS mass actions
eLearning
Spravujte a zverejňujte platformu eLearning
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Prieskumy
Vytvárajte prieskumy a analyzujte odpovede
Nástenky
Vytvorte si vlastné informačné panely
Opravy
Oprava pokazených produktov
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
Fórum
Spravujte fórum s FAQ a Q&A
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Obed
Vybavujte svojim zamestnancom objednávky na obed
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov
Zmluvy zamestnanca

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

EÚ Mini One Stop Shop (MOSS)
Všeobecné - Účtovníctvo