h1,h2,h3

IP kódy   “Ingress Protection”
   First Digit: Solids Protection
   Second Digit: Liquids Protection
   IP
   6
   8

   Prvá číslica:
   Ochrana pred cudzími telesami


   Úroveň krytia

   Ochrana osôb
   Ochrana pred nebezpečným dotykom

   Ochrana zariadenia
   Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

   IP0x

   bez ochrany

   bez ochrany

   IP1x

   chrbtom ruky (> 50 mm)

   veľkých (≥ 50 mm)

   IP2x

   prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)

   malých (≥ 12,5 mm)

   IP3x

   nástrojom (> 2,5 mm)

   drobných (≥ 2.5 mm)

   IP4x

   nástrojom, drôtom (> 1 mm)

   veľmi drobných (≥ 1 mm)

   IP5x

   akoukoľvek pomôckou

   čiastočne prachotesné

   IP6x

   akoukoľvek pomôckou

   prachotesné

   Druhá číslica:
   Ochrana pred vniknutím vody

   Úroveň krytia

   IPx0
   Bez ochrany
   IPx1
   Zvisle padajúce kvapky vody
   IPx2
   Šikmo padajúce kvapky pod uhlom 15°
   IPx3
   Kropenie vodou pod uhlom 60°
   IPx4
   Proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch
   IPx5
   Tryskajúca voda
   IPx6
   Intenzívne tryskajúca voda
   IPx7
   Dočasné ponorenie (maximálna hĺbka 1 meter, maximálne trvanie 30 minút)
   IPx8
   Trvalé ponorenie (maximálnu hĺbku ponorenia uvádza výrobca, typicky 3 metre)
   IPx9

   To highlight